Achtergrond

De wil om al het willen los te laten???? 

Het idee achter de lessen is dat ik alle kennis zal delen mij is overgedragen tijdens een 25-jarige studie in binnen en buitenland in verschillende oosterse kunsten. 

Een leer vroeger door gegeven door  ouderen met inzichten gericht op implantatie, en schikking in levensstijl. 

De Westerse manier van leren verschilt van de Oosterse manier van leren in dat opzicht dat Oosterse studenten als eerst lessen aannemen als waarheid om die daarna misschien te gaan begrijpen, terwijl het Westerse leren begint met het begrijpen om daarna de lessen eventueel aan te nemen als waarheid. 

Opgroeiende in een Aziatische en Europese familie heeft mij de mogelijkheid gegeven beide benaderingen van studeren te gebruiken in mijn persoonlijke studies. 

Sommige dingen zijn nu eenmaal op een bepaald punt in je leven, niet of juist wel te begrijpen. 

Als voorbeeld volgen hier wat uitspraken die ik van meesters te horen heb gekregen. 

“We zijn onze zintuigen”

“Door onze persoonlijke uitdagingen kunnen we onszelf overstijgen”

“Wanneer deze grenzen vervagen word alles 1”

“Alles speelt zich af in het nu”

“Luiheid corruptie en niet vrijdenken zijn grote bedreigingen”

“Ervaar realiteit zoals het is”

“Leegte— is de grote verbinding daardoor is er niets dat enkel op zichzelf bestaat”

“Leegte bied de mogelijkheid om terug te keren naar je originele staat”

“Om je heen zitten soms laagjes als Laagjes om een ui en  soms zijn die laagjes niet gebaseerd op realiteit”

“Contact met originele staat is er altijd ook al niet bewust er is altijd een verbinding aanwezig”

“Je originele staat heeft een subtiele innerlijke stem die soms lijkt te verdwijnen in de chaos van angst woede prestatie drang in de ups en downs van onontkoombare emoties”

“Emotie en moraal goed gedrag kunnen  soms botsen”

“Deze momenten kunnen lessen zijn van onthechting van onafhankelijkheid…van mededogen”

“Momenten van waarheid”

“Doe moeite om je levenspad parallel met je subtiele innerlijke stem te laten lopen”

“Emotie is een niet te ontkennen fenomeen in het leven”

“Omarm chaos en maak zo de cirkel rond en zo kan je het  een plekje geven”

“Het makkelijk om je te laten leiden maar er is ook weer een tijd je eigen beslissingen in deze te volgen”

“Wereld vrede begint met persoonlijke vrede en dat begint met vrede in lichaam en geest”

“Gelukkig kunnen we via het lichaam de geest bereiken”

“Een gebalanceerd lichaam stimuleert een harmonieuze geest”

“Het unieke van de mens bevind zich in de mogelijkheid tot het maken van keuzes”